BAMBOO pH

Original price was: ₫300.000.Current price is: ₫250.000.

CÂN BẰNG pH

CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG

TĂNG CƯỜNG HỆ VI SINH CÓ LỢI

NUÔI DƯỠNG VÀ TÁI TẠO BỘ RỄ CHO CÂY TRỒNG