Flip book element

BAMBOO FRUIT

Original price was: ₫300.000.Current price is: ₫250.000.

CHỐNG NỨT TRÁI VÀ RỤNG TRÁI NON

NUÔI DƯỠNG TRÁI LỚN NHANH

TRÁI BÓNG ĐẸP, PHẨM CHẤT CAO

Đọc tiếp

BAMBOO FLOWER

Original price was: ₫300.000.Current price is: ₫250.000.

TĂNG THỤ PHẤN, CHỐNG RỤNG HOA

TĂNG TỈ LỆ ĐẬU TRÁI

HORMONE ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THẾ HỆ MỚI

GIẢM STRESS & KHÁNG NẤM KHUẨN HIỆU QUẢ

Đọc tiếp

BAMBOO PACLO

Original price was: ₫300.000.Current price is: ₫250.000.

PACLOBUTRAZOL DẠNG SC

KHÔNG GÂY CHÁY LÁ

Đọc tiếp

BAMBOO NUTRI

Original price was: ₫300.000.Current price is: ₫250.000.

KÍCH THÍCH RA RỄ, RA CHỒI ĐỒNG LOẠT

MẬP CHỒI XANH LÁ DÀY LÁ

HOORMONE ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THẾ HỆ MỚI

NANO BẠC KHÁNG NẤM KHUẨN HIỆU QUẢ

Đọc tiếp

BAMBOO pH

Original price was: ₫300.000.Current price is: ₫250.000.

CÂN BẰNG pH

CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG

TĂNG CƯỜNG HỆ VI SINH CÓ LỢI

NUÔI DƯỠNG VÀ TÁI TẠO BỘ RỄ CHO CÂY TRỒNG

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.